Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų sk. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius, į.k. 190852751, Savanorių g. 2, Zarasai, tel.: 8 385 39098, el. p. darius.viliunas@gmail.com.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: Trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybos mokymo centras

Ūkinės veiklos vieta: Vytauto g. 70, Dusetos, Zarasų r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama įrengti maisto produktų gamybos mokymo centrą, kuriame numatoma mažo pajėgumo skerdykla, mėsos perdirbimo cechas, pieno, daržovių ir vaisių perdirbimo cechai. Mėsos ceche planuojama skersti galvijus ir avis (iki 10 vnt. per dieną), gaminti įvairius mėsos ir kulinarijos gaminius (iki 1,5 t/d). Pieno ceche planuojama pagaminti iki 800 kg pieno produktų, vaisių ir daržovių ceche vyks sulčių spaudimas (iki 800 l/d), bei virimas (500 kg/d), džiovinimas ir šaldymas (500 kg/d).

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2016-12-05 iki 2016-12-19: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), internetinėje svetainėje www.dge.lt, el. p. aki@dge.lt ir Dusetų seniūnijoje, K. Būgos g. 31A, Dusetų m., Zarasų r. (darbo laikas: I-IV 08:00-17:00, V 08:00-15:45, pertrauka 12:00-12:45). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2016 m. gruodžio 19 d. 17:00 val. Dusetų seniūnijoje, K. Būgos g. 31A, Dusetose.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2016-12-19 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (85)2124098, faks. (85)2612707, el.p. info@nvsc.lt.