Visuomenės informavimas

PRANEŠIMAS apie UAB „MMA Foods“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos visuomenės informavimo procedūrų nutraukimą

Informuojame, kad visuomenės supažindinimo su parengta UAB „MMA Foods“ PVSV ataskaita susirinkimas, kuris buvo numatytas 2023 m. rugpjūčio 23 d. 17:00 val. Marijampolės miesto seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolėje, NEĮVYKS. Apie naujai paskirtą susirinkimo datą ir laiką visuomenė bus informuota pakartotinai.