Visuomenės informavimas

PRANEŠIMAS apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: ŽŪB „Aviena ir ėriena“, Ežero g. 10A-4, Šakių k., Kauno r., tel. 869935100, el. p. judita@avienaeriena.lt.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: fermų komplekso statyba.

Ūkinės veiklos vieta: Smilgynų g. 57, Smilgynų k., Klaipėdos r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama ūkinė veikla – avių ir mėsinių galvijų auginimo fermų komplekso statyba. Gyvulių ūkio auginimo veiklos maksimalus projektinis pajėgumas: 5110 vnt. avių ir 291 vnt. galvijų per metus.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2021-09-06 iki 2021-09-20, interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“: http://www.dge-group.lt/visuomenes-informavimas/.

Viešas supažindinimas su PVSV vyks 2021 m. rugsėjo 20 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas:

https://zoom.us/j/98793158092?pwd=Tm1zWlZUODNsblVodVp4YVB3Z0Q2QT09

(Prisijungimo ID: 98793158092, Kodas: 613534).

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2021-09-20 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. 846410350, el. p. klaipeda@nvsc.lt.

Su PVSV ataskaitos santrauka galima susipažinti ČIA

2021 m. rugsėjo 21 d. viešojo susirinkimo protokolas