Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „Žvyro karjerai“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvyro karjerai“, į.k. 111646297, Plačioji g. 31, Senųjų Trakų k., LT 21146 Trakų r., tel. +370 528 59400, el. p. eglute.survilaite@zvyras.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: nepavojingų statybinių atliekų perdirbimas.

Ūkinės veiklos vieta: Plačioji g. 27, Senųjų Trakų k., Trakų r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įmonė planuoja vykdyti nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų (betono, plytų, akmenų ir kitų statybinės atliekų) tvarkymo veiklą, kurios metu gamins įvairių frakcijų skaldą.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2020-05-22 iki 2020-06-08: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų g. 50, Senieji Trakai, Trakų r. (I-IV 08:00-17:00, V 08:00-15:45, pertrauka 12:00-12:45). Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2020 m. birželio 8 d. 17:00 val. Trakų rajono savivaldybės didžiojoje salėje, Vytauto g. 33, Trakai.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2020-06-08 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 85 2649676, faks. 85 2649664, el.p. vilnius@nvsc.lt.

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.