Visuomenės informavimas

Pranešimas apie planavimo organizatoriaus sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Archus“, Laisvės pr. 60 – 1107, Vilnius, tel. 8 615 28588, andrius@archus.lt.

Plano pavadinimas: Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio (reg. Nr. 989) sklypo Nr. 20 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant sklypo Nr. 20 (V. Pociūno g. 2A, kadastro Nr. 0101/0030:13) esamo susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdo, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, nustatyti (pakeisti) leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punkto nuostatomis, kad detaliojo plano sprendinių koregavimo įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai, planavimo organizatorius 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 30-1084 nustatė, kad detaliojo plano koregavimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

  1. SPAV atrankos dokumentas.