LAAIF paraiškų rengimas

DGE Baltic rengia paraiškas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programą, Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo (GPAT) programą ir Klimato kaitos specialiąją programą.

 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos finansavimo kryptys: vandenų apsauga, aplinkos oro apsauga, atliekų tvarkymas, prevenciniai projektai.

 

Subsidijos pagal Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo (GPAT) programą teikiamos pareiškėjams elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo sistemų kūrimui, funkcionavimui ir vystymui.

 

Klimato kaitos specialioji programos lėšomis finansuojami projektai, kurie susiję su klimato kaitos padarinių švelninimu (išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimu) ir prisitaikymu prie klimato kaitos pokyčių.

 

DGE Baltic dirba aplinkosaugos specialistai, turintys ilgametę (apie 10 metų) patirtį rengiant paraiškas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo paramai gauti. Specialistai ne tik profesionaliai parengs reikiamus dokumentus bet ir pakonsultuos siekiančius gauti paramą pagal minėtas programas.